Kongres Menedżerów Kultury (Katowice)

W Katowicach w dniach 8-11 grudnia 2015 roku odbędzie się Kongres Menadżerów Kultury. Jak piszą organizatorzy, Kongres „(…) to platforma wymiany doświadczeń, miejscem spotkań ludzi na co dzień zajmujących się działalnością w polu kultury (…) Przez ostatnich kilka lat nastąpił znaczny rozwój sektora kultury i sektora kreatywnego, pobudzony przez dotacje unijne, otwarcie się na międzynarodowe inicjatywy i wzrastającą społeczną potrzebę uczestnictwa w kulturze. Przyszedł moment na zadanie zasadniczego pytania: „Co dalej z tą kulturą”? Kwestią, którą należy podjąć w następnej kolejności pozostaje poziom menedżmentu polskiej kultury, a także kompetencji kadry zarządzającej.Problem jest istotny dla całego sektora, ponieważ dotyczy kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu tysięcy instytucji i organizacji kultury, w tym domów kultury i bibliotek, teatrów, oper, filharmonii, muzeów, NGO, a także, coraz częściej, centrów interdyscyplinarnych. Chcielibyśmy sprawdzić, jak wygląda to w aspekcie praktycznym, ale i skonfrontować obecny stan z oczekiwaniami odbiorców i raportami dotyczącymi nowoczesnego zarządzania”.

Do kogo adresowany jest Kongres? Do aktywistów, stowarzyszeń i fundacji działających w obszarze kultury, dyrektorów domów i centrów kultury; teatrów, oper i filharmonii; pracowników naukowych związanych badawczo z obszarem kultury; dziennikarzy oraz wszystkich innych zainteresowanych zarządzaniem oraz narzędziami kreatywnego menedżmentu.

Formularz zgłoszeniowy dla prelegenta

Formularz zgłoszeniowy dla uczestnika

WWW