„Szkoła mistrzów tradycji” i „Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych” (edycja 2016)

Kilka dni temu na stronie internetowej Instytutu Muzyki i Tańca pojawiło się ogłoszenie o naborze wniosków w dwóch konkursach: „Szkoła mistrzów tradycji” i „Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych”.

„Program „Szkoła mistrzów tradycji” nawiązuje do rozpowszechnionej w wielu krajach idei podtrzymywania lokalnych tradycji muzycznych, technik wykonawczych oraz unikalnych sposobów myślenia muzycznego i komunikacji. Celem programu jest upowszechnienie, podczas specjalnie organizowanych warsztatów, tradycyjnych technik gry na instrumentach oraz śpiewu i tańca.”

„Program „Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych” ma na celu naukę i upowszechnianie praktycznych umiejętności budowy polskich instrumentów ludowych oraz wiedzy o ich roli w kulturze Polski metodą bezpośredniego przekazu mistrz-uczeń. Możliwe są dwie formy zgłoszenia udziału i uczestnictwa w programie poprzez warsztaty organizowane instytucjonalnie lub poprzez indywidualne kursy nauki budowy instrumentów ludowych.”

Nabór wniosków trwa do 1 grudnia 2015 roku.

WWW

Dokumenty do pobrania