Społeczne uwarunkowania odbioru sztuki współczesnej. Badania z wykorzystaniem okulografii (Łódź + online)

Sekcja Socjologii Sztuki PTS zaprasza na swoje III Seminarium (stacjonarnie i online). Spotkanie z dr Dagną Kidoń pt. „Społeczne uwarunkowania odbioru sztuki współczesnej. Badania z wykorzystaniem okulografii” odbędzie się w Łodzi w dniu 22.01 o g. 16 w sali D 206, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 3/5.

Link do seminarium zostanie przesłany osobom chętnym do udziału w spotkaniu. W tym celu organizatorzy proszą o kontakt na adres: pts.sztuka@gmail.com

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną wyniki interdyscyplinarnych badań realizowanych w ramach doktoratu prelegentki. Aby scharakteryzować recepcję sztuki, w duchu Pierre’a Bourdieu, autorka uwzględniła poziom kompetencji artystycznej, dyspozycji estetycznej oraz zmienne społeczno-demograficzne badanych osób. Badaczkę interesowało w jaki sposób poziom kompetencji odbiorczych wpływa na odbiór sztuki, jej zrozumienie, interpretację oraz percepcję. Analizę recepcji sztuki przeprowadziła nie tylko przy użyciu tradycyjnych metod badawczych (wywiad, kwestionariusz), ale wykorzystała także okulografię (eye-tracking). Technologia rejestrująca ruchy gałek ocznych pozwoliła dodatkowo zmierzyć aktywność wzrokową uczestników – percepcję na poziomie fizycznym i sprawdzić jak przekłada się ona na odbiór dzieła sztuki. Dodatkową wartością badań wykorzystujących osiągnięcia neuroestetyki była weryfikacja skuteczności zastosowania okulografii w badaniach socjologicznych, szczególnie w kontekście badań nad sztuką. Po prelekcji odbędzie się dyskusja.

Na spotkanie zapraszają Katedra Socjologii Sztuki UŁ oraz Sekcja Socjologii Sztuki PTS.

Zdjęcie pochodzi z FB Sekcji Socjologii Sztuki PTS.