#27 Glissando – Dziecko (CfP)

Glissando, pismo dedykowane studiom nad muzyką współczesną i kulturą dźwięków, zaprasza do nadsyłania tekstów do numeru tematycznego poświęconego roli dziecka we współczesnej muzyce oraz kulturze.

Jak czytamy na stronie magazynu: „Dziecko – jak dotąd postać trywializowana, pozostająca na marginesie działalności artystycznej „dorosłych” – stawia obecnie może nie pierwsze, ale wyjątkowo znaczące kroki w obszarze tak zwanej „kultury filharmonii” i szerzej – sztuki współczesnej o różnej proweniencji. Oferta dla najmłodszych w stanowi ważną część programów festiwali o długiej tradycji; coraz częściej w ośrodkach kultury w kraju i na świecie organizowane są wydarzenia, których adresatem są dzieci: koncerty muzyki najnowszej, prezentacje interaktywnych instalacji, warsztaty z wykorzystaniem instrumentów elektronicznych, zajęcia z kompozycji komputerowej czy też pogłębiające wrażliwość słuchową i świadomość ekologiczną spacery i zabawy w ogródkach dźwiękowych z zastosowaniem różnych form muzycznego upcyklingu„.

Termin: (abstrakty) 22 lutego 2015 / (teksty) 12 kwietnia 2015.
Adres: 
 magazyn.glissando@gmail.com

[aktualizacja 24.02]: abstrakty można przesyłać do 1 marca.

Call For Papers

Glissando magazine invites authors to send essays (up to 40 thousand characters) regarding the role of the child in contemporary music and culture.

„The Child – a character still trivialized and kept on the margins of the artistic activities of „adults” – has recently taken its, maybe not first, but significant steps in the area of the so-called „culture of the Philharmonic” and in the contemporary art world in general. Events for children are an important part of renowned festivals; community centres worldwide hold more and more events designed for children, such as new music concerts, presentations of interactive installations, music workshops using electronic instruments, courses on computer composition, or even walks and games in sound gardens and musical playgrounds, which aim to develop ecological awareness and auditory skills through different forms of musical upcycling.”

Deadline: (abstracts) February 22, 2015 / (full texts) April 12, 2015.
Adress: magazyn.glissando@gmail.com

[Update 24.02]: deadline extended till 1st of March.

Call For Papers