Dynamiki karier muzyków w obszarze całego środowiska muzycznego (grant MKiDN)

Miło mi poinformować, że w latach 2015-2016 będę realizowała (jako jeden z głównych wykonawców) projekt badawczy „Dynamiki karier muzyków w obszarze całego środowiska muzycznego„. Głównym realizatorem grantu jest Fundacja Polskiej Rady Muzycznej. Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Obserwatorium Kultury.

Główne cele badania:

  • Ukazanie dynamiki i zróżnicowania ścieżek kariery muzyków w Polsce, wskazanie czynników różnicujących kariery (np. determinanty ekonomiczne) oraz naszkicowanie różnych typów/profili karier muzycznych (w tym odtworzenie historii zawodowych konkretnych muzyków);
  • Badanie prestiżu zawodów muzycznych (na tle innych zawodów artystycznych i pozaartystycznych);
  • Ukazania pozycji społecznej muzyków w strukturze społecznej współczesnej Polski;
  • Zobrazowanie wewnętrznej struktury zawodowej muzyków;
  • Prześledzenie sytuacji socjalnej muzyków.

Projekt będzie składał się z trzech głównych etapów:

  • Analiza danych zastanych i literatury przedmiotu;
  • Badanie ilościowe;
  • Badanie jakościowe.

Pełne wyniki naboru wniosków w programie Obserwatorium Kultury dostępne są TUTAJ.

O samym programie można poczytać TUTAJ.