Zainteresowanie Konkursem Chopinowskim (raport)

raport

W 2015 roku Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) przeprowadziło badanie na reprezentatywnej próbie Polaków na temat XVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina:

Jak czytamy we wprowadzeniu do raportu: „(…) sprawdziliśmy, jakie było zainteresowanie tym prestiżowym wydarzeniem muzycznym – ilu Polaków śledziło przebieg Konkursu, za pomocą jakich mediów, a także który z jego etapów budził najwięcej emocji i skupiał największą uwagę. Korzystając z okazji zapytaliśmy również o zainteresowanie muzyką poważną wśród Polaków – ilu z nich słucha jej na co dzień. Warto dodać, że tegoroczna edycja Konkursu Chopinowskiego zbiegła się z kampanią przed wyborami parlamentarnymi, a część przesłuchań finałowych odbywała się w tym samym czasie co debaty przedwyborcze. Sprawdziliśmy również, jak powszechny wśród Polaków był dylemat – słuchać występów finałowych czy też oglądać finał kampanii wyborczej.”

Z raportu wynika, że Konkurs śledziło 29% dorosłych Polaków. Co ciekawe, jest to grupa znacznie większa, od tej która deklaruje częste słuchanie muzyki klasycznej (10% ogółu respondentów).

Z całym raportem można się zapoznać TUTAJ.