Wsparcie dla twórców i artystów. Perspektywa międzynarodowa (raport)

W 2017 roku ukazał się raport „Wsparcie dla twórców i artystów. Perspektywa międzynarodowa” autorstwa Doroty Ilczuk. Publikacja ta wpisuje się w trwającą od kilku lat ożywianą dyskusję nad sytuacją społeczną, ekonomiczną i prawną osób wykonujących zawody artystyczne w Polsce (której namacalnym efektem są liczne raporty, zob. np TUTAJ,  TUTAJ lub TUTAJ). Od wcześniejszych opracowań na zbliżony temat, ten raport rożni to, że nie bazuje on na empirycznych badań własnych, ale przede wszystkim odwołuje się do studiów przypadków systemów wsparcia artystów i twórców funkcjonujących w wybranych krajach (tj. Austria, Czechy, Finlandia, Francja, Holandia, Litwa, Niemcy, Wlk. Brytania, Australia, Brazylia, Kanada oraz Korea Płd).

Omawiany raport „ukazuje obraz rynku pracy artystów oraz jego specyfikę. Głównym jego celem było zebranie różnych form bezpośredniego wsparcia dla działających w warunkach wolnorynkowych twórców oraz uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy formy te okazały się skuteczne. Diagnoza rynku pracy artystów pozwoliła autorom badania na sformułowanie pewnych rekomendacji. W analizie skupiono się na wsparciu publicznym”.

Z pełnym raportem można się zapoznać TUTAJ.