Wizualne niewidzialne. Sztuki wizualne w Polsce: stan, rola i znaczenie (raport)

Kilka tygodni temu ukazał się bardzo ciekawy i potrzebny raport „Wizualne niewidzialne. Sztuki wizualne w Polsce: stan, rola i znaczenie„. Publikacja oparta jest o badania empiryczne, których celem była analiza i opis statusu sztuk wizualnych we współczesnej Polsce. Autorami raportu są Marek Krajewski (IS UAM), Filip Schmidt, a także RIK w Katowicach, ASP w Warszawie i  Fundacja CBOS.

Jak czytamy w sprawozdaniu z głównymi wnioskami: „W trakcie prowadzonych przez nas analiz przyglądaliśmy się sztukom wizualnym w Polsce z trzech perspektyw: po pierwsze – z tej będącej udziałem odbiorców sztuki (a często raczej potencjalnych odbiorców), czyli osób niezajmujących się profesjonalnie sztuką; po drugie – z tej reprezentowanej przez ogólnopolską prasę niespecjalistyczną; po trzecie – z tej praktykowanej przez artystki i artystów oraz inne osoby działające w obrębie świata sztuki (kuratorki i kuratorzy, krytyczki i krytycy, decydentki i decydenci odpowiedzialni za politykę kulturalną, osoby prowadzące instytucje artystyczne lub w nich pracujące). (…) Prowadzona przez nas analiza świata sztuki w Polsce miała przede wszystkim charakter deskryptywny – staraliśmy się przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie „co i jak istnieje?”, ale nie mniej istotnym jej celem było rozumienie uchwyconych w trakcie badań zależności, a także wymiar aplikacyjny naszego przedsięwzięcia. Mamy nadzieję, że jego wyniki będą pomocne w planowaniu polityki kulturalnej państwa, wskażą najważniejsze problemy, z jakimi boryka się środowisko artystyczne, przyniosą istotne informacje na temat funkcjonowania systemu edukacji artystycznej w naszym kraju.”

Pełen raport dostępny jest TUTAJ.

Z głównymi ustaleniami można się zapoznać TUTAJ.