Kto jest usytuowany „wysoko”, a kto „nisko” w obszarze gustów muzycznych? O stratyfikacji w „repertuarach” kulturowych

W dniach 11 – 12 maja 2020 roku odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „EXPECTED INEQUALITIES AND UNINTENDED SYMMETRIES„. Tegoroczna konferencja była dziesiątym wydarzeniem z cyklu warsztatów o niezamierzonych konsekwencjach.

Podczas konferencji nasz Zespół zaprezentował referat zatytułowany „Who is 'high’ and who is 'low’ in musical tastes? Stratification inside cultural 'repertoires'”. Prezentacja bazował na danych z badania ilośćiowego zrealizowanego w ramach projektu badawczego „Dystynkcje muzyczne”.

Analizy wykazała, że struktura gustów muzycznych w Polsce nie pokrywa się w pełni ze strukturą pozycji społecznych. Mówiąc dokładniej, wykazaliśmy, że model homologiczny działa całkiem dobrze w przypadku preferowania muzyki klasycznej i rocka, ponieważ są one zgodne z linią podziału na highbrow-lowbrow. Natomiast struktura preferowania disco-polo kształtuje się w odwrotny sposób – tj. jest mniej lubiane przez klasę wyższą i średnią (nowa inteligencja), a bardziej lubiane głównie przez tzw. „niższe klasy”.

Konieczna wydaje się więc re-definicja tego co jest uważane za „prestiżowe” formy sztuki. Nasze wyniki sugerują, że rock jest jednym z gatunków muzycznych, który zostały włączony do dominującej kultury, stając się niejako uzupełnieniem dla muzyki klasycznej.

Cała prezentacja dostępna jest TUTAJ (Pdf).