CfP: Kobiety i dyskursy kobiecości w muzyce i literaturze popularnej

Redakcja punktowanego rocznika naukowego „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura” (ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432, DOI 10.24917/20837275) zaprasza do publikacji w  tomie czasopisma, zatytułowanym: Kobiety i dyskursy kobiecości w muzyce i literaturze popularnej.

Proponowane obszary tematyczne:

1. Kobiety i dyskursy kobiecości w muzyce popularnej:
• Twórczość artystek sceny popowej, hip-hopowej, rockowej etc.
• Dyskursy feministyczne w mediach muzycznych
• Reprezentacje i wizerunki kobiet w teledyskach
• Ciała kobiet w scenicznych rytuałach i przekazach medialnych
• Teksty i głosy artystek
• (Nie)widzialność kobiet w kulturze hip-hopowej, metalowej
• Stereotypy dotyczące postrzegania kobiet w muzyce
• Praktyki performatywne artystek
• Artystki skandalistki, profanatorki
• Groupies, Teenyboppers – stan i kierunki badań
• Kobiety w środowiskach fanowskich, subkulturach, neoplemionach

2. Kobiety i dyskursy kobiecości w literaturze popularnej:
• O relacjach płci, dyskursu, gatunku, stylu i tekstu
• Kobiety jako pisarki, bohaterki i czytelniczki literatury popularnej
• Wizerunki i reprezentacje kobiecości (nie)stereotypowej
• Dyskursy feministyczne w literaturze popularnej
• Poza binarną kategorią płci – literatura popularna jako odpowiedź na normę społeczną
• Współczesne propozycje metodologiczne w badaniach relacji między kategorią kobiecości a literaturą popularną

Redaktorzy tematyczni tomu: dr Magdalena Stoch, dr Jakub Kosek

Teksty przyjmujemy do 30 września 2020 r.