The Globalization of Popular Music: A Focus on Women in Poland (nowy artykuł)

Pod koniec sierpnia w wydawnictwie Routledge w książce „Understanding Society through Popular Music” (red. J.Kotarba) ukazał się mój artykuł „The Globalization of Popular Music: A Focus on Women in Poland”.

W tekście poruszam wybrane aspekty procesów globalizacyjnych w odniesieniu do polskiej muzyki popularnej (zwłaszcza tej powstającej po 1989 r., ale nie tylko), a szczególny nacisk został położony na tematykę „kobiecą” (tj. kobieta jako artystka, jako odbiorca itd.). Kobieta i formy reprezentacji kobiecości w polskiej muzyce popularnej posłużyły jako pretekst do analizowania wybranych paradoksów globalizacji.

O samej książce

Written for Introductory Sociology and Sociology of Popular Music courses, this book uses popular music to illustrate fundamental social institutions, theories, sociological concepts, and processes. The authors use music, a social phenomenon of great interest, to draw students in and bring life to their study of social life.

Spis treści

1. Social Interaction 2. The Family 3. The Self, Identity, and Life Course 4. Youth, Deviance, and Subcultures 5. Religion, Politics, and Popular Music 6. Class and Gender7. Hip-hop Culture and Social Change 8. Music and Social Media 9. Business in the Music Community 10.The Globalization of Popular Music:A Focus on Women in Poland

Więcej o książce można dowiedzieć się TUTAJ.