Społeczny wymiar twórczości artystycznej (Kraków)

raport (1)Katedra Socjologii Uniwersytetu Ekonomicznego zaprasza na seminarium naukowe zatytułowane „Społeczny wymiar twórczości artystycznej. Artysta między prawem a obowiązkiem bycia wolnym”.

W programie seminarium przewidywane są następujące wystąpienia:
dr hab. Piotr Augustyniak (Katedra Filozofii, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
prof. Stanisław Tabisz (Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie)
prof. Zbigniew Bajek (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie)
Joanna Warchoł (Prezes Związku Polskich Artystów Plastyków, Okręg Krakowski)
dr Jerzy Baradziej (Instytut Etnologii, Uniwersytet Jagielloński)


Przygotowanie i prowadzenie seminarium: dr Joanna Banek (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie) oraz dr hab. Przemysław Kisiel (Katedra Socjologii Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Seminarium będzie mieć charakter interdyscyplinarny i będzie próbą powiązania dwóch perspektyw poznawczych: perspektywy artysty oraz perspektywy badacza. Zgodnie z koncepcją seminarium referenci zostali poproszeni o odniesienie się do następujących kwestii: Czym jest wolność dla współczesnego artysty? Na czym polega obowiązek bycia wolnym artystą? Wolność artysty a wolność sztuki. Granice prawa do wolności twórcy. Granice obowiązku bycia wolnym twórcą. Czy bycie wolnym artystą się opłaca? Jakie są koszty wolności dla twórcy? Czy obowiązek bycia wolnym twórcą jest dla artysty obszarem dylematów?
Zakładanym celem seminarium jest próba skonstruowania takiej perspektywy, która wyrażałaby zarówno punkt widzenia twórców jak i badaczy problematyki wolności artysty.

Seminarium odbędzie się 16 maja 2016 r. w sali nr 13, budynek G, kampus Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul.Rakowicka 27, o godz. 17:00.