Powołano Sekcję Socjologii Sztuki PTS

Sekcja Socjologii Sztuki PTS LOGOSekcja Socjologii Sztuki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego została powołana przez Zarząd Główny PTS dnia 13 maja 2016 roku. Byłam jednym z inicjatorów powołania Sekcji (zob. TUTAJ).

Jednym z głównych celów powołania Sekcji jest integracja badaczy którzy zajmują się szeroko pojętą socjologią sztuki i pracują w różnych ośrodkach akademickich/badawczych. Chcemy aby Sekcja umożliwiła przepływ pomysłów i idee, a także dawała możliwość podejmować wspólnych inicjatyw (organizacja konferencji, sympozjów, warsztatów itd.).

Członkowie PTS zainteresowani uczestnictwem w pracach nowych Sekcji proszeni są o zgłoszenie akcesu na adres Biura PTS (pts@ifispan.waw.pl).

Podczas XVI Zjazdu Socjologicznego w Gdańsku wybrany zostanie Zarząd Sekcji.

pts.sztuka@gmail.com

Zachęcamy do przesyłania nam informacji o ciekawych wydarzeniach (konferencjach, spotkaniach itp.) i publikacjach (książkach, numerach tematycznych czasopism, raportach z badań) z obszaru szeroko pojętej socjologii sztuki.

e-mail: pts.sztuka@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/socjologiasztuki (ikonki „Wyślij e-mail” lub „Wiadomość”)