Praktyki badawcze (pod red. B.Fatygi [pdf])

W 2013 roku ukazała się publikacja „Praktyki Badacze” pod redakcją Barbary Fatygi (współpraca: M.Dudkiewicz, B.Kietlińska). Publikację przygotował zespół Zakładu Metod Badania Kultury ISNS UW.

O czym jest ta książka? Jak czytamy we wstępie:

  • „o specyfice współczesnego terenu (a raczej terenów) i specyfikach jakościowych badań terenowych;
  • o trudnościach związanych z warsztatem badawczym; w tym z tworzeniem własnych, interdyscyplinarnych (i/lub triangulowanych) podejść badawczych;
  • o kłopotach z teoriami współczesnych nauk społecznych i humanistyki oraz teoriami metod, jak i ze skłonieniem obu tych typów teorii,(a raczej ich elementów), by pracowały razem na rzecz rozumienia i wyjaśniania różnych fragmentów rzeczywistości kulturalnej, a także przyczyniały się do tworzenia praktycznych zastosowań wyników badań;
  • o problemach związanych z badaniem wartości, szczególnie ze względu na ich niejednoznaczną naturę;
  • o różnorodnych metodach, praktycznych wskazówkach i trickach, związanych bądź to z gromadzeniem danych, bądź z ich porządkowaniem, analizami i interpretacją;
  • o relacjach badani — badacz, kwestiach etycznych i funkcjonowaniu w roli badacza w środowisku naukowym”.

Publikacja w formacie pdf do pobrania TUTAJ.