Muzyka źródeł. Polska – Norwegia (Radziejowice k. Warszawy)

14 sierpnia w Radziejowicach koło Warszawy odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Muzykologiczna „Muzyka źródeł. Polska – Norwegia„.

Jak czytamy na stronie WWW konferencji: „tematyka konferencji dotyczy zagadnień szeroko pojętej muzyki tradycyjnej Polski i Norwegii, w tym wzajemnego przenikania się tradycji muzycznych i tanecznych obydwu narodów, jak również elementów dla nich charakterystycznych. Oprócz wysłuchania wykładów prowadzonych przez polskich i norweskich specjalistów w tej dziedzinie, prowadzenia dyskusji i odbycia cennych spotkań uczestnicy będą także mogli wziąć udział w warsztatach tradycyjnego tańca norweskiego i polskiego. Całość zakończy koncert norweskiego zespołu Feleboga oraz polskiego – Prusinowski Trio.”

PROGRAM

8:45 otwarcie konferencji

9:00-10:00 wykład: Dagmara ŁopatowskaRomsvikEdukacja w zakresie muzyki tradycyjnej w Norwegii

10:00-11:00 wykład: Hans Olav Gorset – Hand-written Norwegian music books – documentation and inspiration

11:00-11:15 przerwa kawowa

11:15-12:45 warsztaty tańca norweskiego:Hans Olav Gorset, Hans-Hinrich Thedens

12:45 – 13:45 obiad

13:45-14:45 wykład: Ewa Dahlig-Turek, prof. ISPAN – ‘Polish rhythms’ in Scandinavia

14:45-15:45 wykład: Hans-Hinrich Thedens – Triple meter couple dances from east to west

15:45-16:00 przerwa kawowa

16:00-17:00 wykład: Tomasz Nowak – Choreotechnika tradycyjnych polskich tańców wiejskich a polskie tańce narodowe

17:00-18:30 warsztaty tańca polskiego: Prusinowski Trio

18:30-19:30 kolacja

19:30-21:00 koncert Prusinowski Trio i Feleboga

WWW