Polski Rock and Roll 1956-1968 (pdf)

muzyka_tagiNa stronie Instytutu Muzyki i Tańca dostępna jest publikacja „Polski Rock and Roll 1956-1968. Poza anteną i prasą (uwarunkowania, twórczość, patologia)” autorstwa Tomasza Dziedzica i Marka Gaszyńskiego. Publikacja powstała w ramach I edycji programu Instytutu Muzyki i Tańca „Muzyczne białe plamy”.

Jak czytamy we wprowadzeniu: „W swoich odniesieniach i uwagach będziemy koncentrować się na tym, co w Polsce miało miejsce w latach 1956-67. Wyjaśnienie dlaczego akurat ten okres, znajduje się dalej. Dlaczego w Polsce? Gdyż tu przede wszystkim miały miejsce bezpośrednie i wielorodne doświadczenia autorów opracowania z rock and rollem (niezależnie od tego, czy był on proweniencji krajowej, czy zagranicznej). Drugim istotnym powodem jest fakt, że wśród autorytarnie rządzonych krajów Europy Wschodniej, właśnie w Polsce muzyka R&R i jej otoczka wykazywała stosunkowo dużą żywotność i odporność na restrykcyjne działania władz”.

Praca składa się z 6 rozdziałów:

Rozdział I: Ramy czasowe i metody badawcze
Rozdział II: Ograniczanie obecności rock and rolla i siły jego oddziaływania
na młode pokolenie
Rozdział III: Próba „zawłaszczenia” rock and rolla przez Polską Federację Jazzową
Rozdział IV: Krytyka rock and rolla i próby „ucywilizowania” go; krytyka
rockandrollowej publiczności
Rozdział V: Druga fala walki z rock and rollem – media jako podstawowy instrument
ataków na R&R
Rozdział VI: Rock and roll, jako symbol pokoleniowego buntu; kilka refleksji

Pełen tekst dostępny jest TUTAJ.

O samej publikacji i jej autorach więcej można przeczytać TUTAJ.