Polska Konferencja Ekonomii Kultury

Do 15 września można rejestrować się na pierwszą Polską Konferencję Ekonomii Kultury.

Zaproszenia do grona prelegenckiego zgodzili się przyjąć prof. Trine Bille (Copenhagen Business School, Association for Cultural Economics International) oraz prof. Karol Borowiecki (University of Southern Denmark).

Spotkanie odbędzie się 24 listopada 2022 w Warszawie. Udział jest bezpłatny. Rejestracja pod adresem LINK.

PROGRAM

Lokalizacja: Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Część I (język: angielski)

9:45 – 10:00: Otwarcie konferencji

10:00 – 10:50: „Economic History of the Arts. Introduction to International Cultural Economics” (prof. Karol Borowiecki, University of Southern Denmark)

Część II. Mapowanie badań ilościowych kultury w Polsce (język: polski)

10:50 – 12:00: Panel: „Stan i potrzeby badań ilościowych kultury w Polsce” (prof. dr hab. Barbara Fatyga, Katedra Metod Badania Kultury ISNS UW, prof. dr hab. Dorota Ilczuk, Stanisław Trzciński, Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną SWPS, dr Wojciech Hardy, Wydział Nauk Ekonomicznych UW, dr Paweł Płoski, Wiedza o Teatrze AT; prowadzenie dr Jarosław Górski i dr Aleksandra Wiśniewska, Wydział Nauk Ekonomicznych UW)

12:00 – 12:30: Sesja posterowa (prezentacja informacji o projektach badawczych prowadzonych w Polsce przez młodych naukowców w obszarze ekonomii kultury i badań ilościowych kultury)

12:30 – 12:45: przerwa kawowa

12:45 – 14:15: Warsztaty „Mapowanie badań ilościowych kultury w Polsce” (praca zespołowa wokół wybranych obszarów ilościowych badań kultury, prowadzenie dr Jarosław Górski i dr Aleksandra Wiśniewska, WNE UW)

14:15 – 15:00: lunch

Część III (język: angielski)

15:00 – 16:30: „Values of Arts and Culture” (prof. Trine Bille, Copenhagen Business School, President of Association for Cultural Economics International)

16:30 – 16:45: Zamknięcie konferencji

Część IV

część opcjonalna

17:00 – 18:45: wspólna kolacja

19:00 – 21:00: wspólny udział w wydarzeniu kulturalnym (wizyta w teatrze lub na koncercie)