O sztuce, muzyce i nie tylko…

W dniach 12 i 13 czerwca w Warszawie odbyła się konferencja „Sztuka jako przedmiot refleksji nauk społecznych – od inspiracji teoretycznych do badań empirycznych„. Jako jedna z organizatorek tego wydarzenia muszę z przyjemnością odnotować, że była to bardzo udana konferencja! Ciekawe referaty, miła atmosfera. Cieszę się, że możliwa okazała się wymiana idee i pomysłów pomiędzy przedstawicielami tak wielu różnych dyscyplin naukowych: socjologii, antropologii, ekonomii, historii sztuki, archeologii, muzealnictwa czy geografii.

Podczas konferencji przedstawiłam referat zatytułowany „Edukacja muzyczna, kształcenie nieformalne i rynek pracy muzyków – rzecz o edukacji i przygotowaniu zawodowym osób wykonujących profesje muzyczne w Polsce”. Można się z nim zapoznać TUTAJ.