O prestiżu i zawodach muzycznych (artykuł)

W tomie XXXIV czasopisma naukowego Pogranicze ukazał się artykuł „Wybrańcy czy ofiary losu? Kilka uwag o prestiżu zawodowym osób wykonujących profesje muzyczne w Polsce„, którego jestem współautorką. Tekst został oparty o badanie  „Dynamiki karier muzyków w obszarze całego środowiska muzycznego. Projekt ten został zrealizowany w ramach „Obserwatorium Kultury”, programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (nr 54672/14/A1) przez Polską Radę Muzyczną (koordynator: Wojciech Walczak). Pełen raport dostępny jest TUTAJ.

Wstępne analizy zagadnienia prestiżu zawodów muzycznych przedstawiłyśmy w 2017 roku podczas konferencji naukowej na UKSW w Warszawie (link do prezentacji). W artykule pogłębiłyśmy przede wszystkim wątek prestiżu poszczególnych profesji muzycznych. Z całym artykułem można się zapoznać TUTAJ.

The Chosen, or Losers? A Few Comments on the Occupational Prestige of Musical Professions in Poland

The main aim of this article is an attempt to trace the social meaning and ways of perceiving the representatives of the musical profession in Poland by using the category of occupational prestige. The analysis is based on the results of a research on the dynamics of musical professional careers in Poland conducted in the years 2015-2016 (a research grant awarded by the Ministry of Culture and National Heritage) by Polish Music Council. The article consists of five parts. The first part provides an analysis of the various ways of defining and researching prestige in social sciences. The methodological framework of the research is presented in the second section. Parts three and four cover the results of the research on the occupational prestige of musical professions in Poland. The last section – summary contains the main conclusions derived from the research, as well as proposals for potential topics of further inquiry.