Nowy artykuł o muzyce i młodzieży

muzyka_tagiW XXVI tomie czasopisma „Pogranicze. Studia Społeczne” ukazał się mój artykuł zatytułowany „Od kontestacji do estetyzacji życia codziennego. Kilka uwag o znaczeniu i funkcji muzyki w życiu młodzieży„. Tekst ukazał się w numerze tematycznym „Wokół sztuki społecznej” zredagowanym przez Katarzynę Niziołek.

Mój artykuł stanowi próbę opisania funkcji, jakie pełni muzyka w życiu codziennym młodzieży (rozważania bazują na moich badań przeprowadzonych wśród warszawskich licealistów). Przede wszystkim starałam się zobaczyć co się zmieniło na przestrzeni ostatnich 3/4 dekad (zwłaszcza w porównaniu z latami 70. i 80.). Szczególnie interesująca wydaje się obserwowana obecnie marginalizacja funkcji kontestacyjnej (czy politycznej) muzyki i wzmocnienie znaczenia funkcji estetycznej, emocjonalnej i integracyjnej.

Pełen artykuł dostępny jest TUTAJ.

Cały tomie XXVI dostępny jest TUTAJ.