Kongres Kultury 2016 (Warszawa)

raport (1)W dniach 7-9 października 2016 roku w Warszawie odbędzie się Kongres Kultury. Ideowo ta inicjatywa nawiązuje do Kongresów Kultury, które w przeszłości zwoływano w kluczowych dla naszego kraju momentach (1981, 2000, 2009).

Celem Kongresu jest „(…) znalezienie odpowiedzi na pytanie, jakiej kultury dziś potrzebujemy? Co wymaga naprawy? W jaki sposób kultura może służyć budowaniu otwartej, wielogłosowej i równoprawnej wspólnoty? Jak dostrzegać źródła konfliktu i jak prowadzić dialog w sytuacji sporu? Jak zapewnić wszystkim równy dostęp do kultury Chcemy dyskutować o wartościach, pytać o autonomię kultury, polityki kulturalne i ekonomię kultury, o media publiczne, biblioteki i domy kultury, o sztukę i jej odbiorców, o rolę twórców i animatorów kultury, o to, czym powinna być edukacja kulturalna. Kultura i sztuka zawsze były podstawową przestrzenią diagnozowania problemów społecznych. Tylko w wolnej, twórczej kulturze pojawiają się pierwsze intuicje innego świata i wizje naprawy świata zastanego. Tylko w otwartym i aktywnym społeczeństwie obywatelskim może dokonać się zmiana.”

Rejestracja już trwa!

Tematy paneli dyskusyjnych można zgłaszać do 20 sierpnia.

WWW