Muzyka w PRL (Poznań)

logoOddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu i Pracownia Historii Wizualnej Instytutu Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu zapraszają do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej zatytułowanej: Muzyka w PRL, która odbędzie się w dniach 18 – 20 listopada 2015 roku w Poznaniu.

Tegoroczna konferencja jest drugą z cyklu konferencji odbywających się pod wspólnym tytułem W kręgu kultury PRL. Jak podkreślają organizatorzy: „Celem konferencji jest dyskusja na temat funkcjonowania muzyki w systemie komunistycznym. Interesują nas wszelkie rodzaje i gatunki muzyczne, a porównanie różnych polityk władzy wobec muzyki poważnej, rozrywkowej i ludowej, czy więcej jest podobieństw, czy różnic, pozwoli lepiej zrozumieć mechanizm funkcjonowania muzyki w służbie systemu oraz  przeciw systemowi władzy. Czy muzyka była komentarzem do rzeczywistości, czy też była od niej niezależna? A może twórczość muzyczna była świadomą ucieczką od realiów PRL-u? Jakie utwory i jacy autorzy byli hołubieni przez media, a czyje dzieła znajdowały się na cenzurowanym? Dla kogo organizowano festiwale i konkursy muzyczne, a kogo marginalizowano lub całkowicie bojkotowano? Jak funkcjonował przemysł muzyczny, system edukacji muzycznej oraz muzyczne środki przekazu? Jak funkcjonowała muzyka w krajach bloku wschodniego w porównaniu do realiów peerelowskich?”

Organizatorzy proponują następujące tematy wystąpień:

 • PZPR wobec muzyki poważnej, rozrywkowej i ludowej
 • muzyka jako narzędzie propagandy komunistycznej
 • SB wobec muzyków i muzyki
 • muzyka a cenzura
 • muzyka w mediach
 • muzyka w filmie, filmy o muzyce
 • muzyczni idole i antyidole
 • władza komunistyczna wobec subkultur muzycznych
 • dzieje PRL a losy twórców muzycznych
 • festiwale i konkursy muzyczne
 • przemysł muzyczny
 • muzyczny Zachód i Wschód
 • kultura muzyczna w PRL a kultura innych państw bloku wschodniego
 • folklor, folk czy cepeliada
 • opera, operetka, balet
 • jazz
 • piosenka studencka
 • muzyka opozycji antykomunistycznej
 • hymny organizacji komunistycznych
 • muzyka dla dzieci
 • muzyka w kabarecie
 • chóry
 • edukacja muzyczna w szkole i poza szkołą
 • wyższe szkolnictwo muzyczne
 • PRL we współczesnej muzyce

Zgłaszanie propozycji wystąpień do 31 marca 2015.

WWW