Muzyka i elitaryzm – wokół znaków społecznej dystynkcji (Poznań)

 

Pracownia Pytań Granicznych UAM zaprasza na wykład dr hab. Krzysztofa Moraczewskiego (IK UAM) zatytułowany

Muzyka i elitaryzm – wokół znaków społecznej dystynkcji

Wykład odbędzie się w czwartek 13 marca 2014 o godzinie 18.45 w Sali Kuraszkiewicza, Collegium Maius, ul. Fredry 10.

Będzie to kolejne spotkanie z cyklu „Muzyka a tożsamość„.

Cykl ma status ogólnouniwersyteckiego przedmiotu fakultatywnego (30h, 2 ECTS) adresowanego do studentów/-tek i doktorantów/-tek UAM i innych uczelni. Wykłady są otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

FACEBOOK