II Narada Nauczycielska

Muzyka w Oświacie_grafika_20.03.

Fundacja Muzyka jest dla wszystkich serdecznie zaprasza nauczycieli muzyki ze szkół i przedszkoli oraz osoby zainteresowane powszechną edukacją muzyczną na II Naradę Nauczycielską „Muzyka w Oświacie”, która odbędzie się 20 marca w siedzibie Fundacji (ul. Paryska 31 lok. 14B).

Harmonogram spotkania:

17:00 – 18:00
Rozmowa z zaproszonym gościem
– Maliną Sarnowską (skrzypaczka, pedagog i animatorka życia muzycznego. Ukończyła z wyróżnieniem warszawską Akademię Muzyczną w klasie skrzypiec prof. Julii Jakowicz oraz roczne podyplomowe studia pedagogiki muzyki i tańca w Instytucie Orffa w Salzburgu. Współautorka cyklu edukacyjnego dla uczniów klas IV-VI pt. „Nuty, smyki i patyki” (WSiP).)

18:05 – 18:45
Grupy twórcze
– przedyskutujmy sposób zorganizowania naszych spotkań, zwłaszcza tworzenie podgrup tematycznych. Potrzebna jest dyskusja o portalu Muzykoteka Szkolna. Rekomendacje zostaną przekazane twórcom portalu.

18:55 – 19:30
Hydepark
– dyskusja wokół tematu zgłoszonego przez uczestników Narady; sygnalizowanie potrzeb; dzielenie się wiedzą i doświadczeniem; praca nad wspólnymi inicjatywami – zapraszamy do zgłaszania swoich pomysłów.

Chęć udziału w Naradzie należy zgłaszać na adres biuro@muzykajest.pl.

Fundacja zaprasza także do uczestniczenia w tematach Narad w formie przedstawiania swoich opinii i zgłaszania pomysłów również online poprzez formularz (na samym dole strony).

O I Naradzie Nauczycielskiej można przeczytać TUTAJ.