Media o projekcie badawczym „Dystynkcje muzyczne”

Pod koniec czerwca na portalu Nauka w Polsce prowadzonym przez Polską Agencję Prasową pojawił się artykuł prezentujący główne założenia projektu badawczego „Dystynkcje muzyczne”.

W artykule można przeczytać m.in., że „(…) projekt ten związany jest z badaniami nad stratyfikacją, czyli funkcjonowaniem hierarchii społecznej. „Gust muzyczny to jeden z elementów kształtujących styl życia. A styl życia jest naszym samodzielnym wyborem. I ten wybór bywa na ogół traktowany przez innych ludzi jako wyznacznik naszego prestiżu, miejsca w hierarchii społecznej” – wyjaśnia Domański. Wynika to stąd, że – jak argumentuje – pozycja społeczna jest kształtowania przez różne zachowania i cechy, związane m.in. z poziomem zamożności, oznakami prestiżu, dostępem do władzy i poziomem wykształcenia. Z kolei wszystkie te elementy są w jakimś stopniu związane z pochodzeniem społecznym, czyli pozycją rodziców. Dlatego jednym z celów badania jest ustalenie, w jakim stopniu gusty muzyczne kształtowane są przez cechy i zachowania rodziców. „Z pewnością taka zależność istnieje. Bowiem to, czy matka lub ojciec grali na instrumentach muzycznych, chodzili koncerty i jakiej muzyki słuchali, nie pozostaje bez wpływu na gust muzyczny dziecka” – tłumaczy prof. Domański”.

Z całym artykułem można się zapoznać TUTAJ. Tekst pod zmienionym nieco tytułem ukazał się także w dziale kultura Onet.pl (LINK). Z opisem projektu można się zapoznać również TUTAJ.