Artysta i pracownik? Absolwenci uczelni artystycznych w oczach pracodawców (raport)

Kilka dni temu na stronie NCK pojawił się raport „Artysta i pracownik? Absolwenci uczelni artystycznych w oczach pracodawców„. Jest to jeden z raport powstałych w ramach projektu Ogólnopolskie Badanie Losów Zawodowych Absolwentów Uczelni Artystycznych.

Omawiana publikacja to sprawozdanie z badania jakościowego pracodawców zatrudniających absolwentów uczelni artystycznych (w badaniu wzięło udział 27 organizacji).

Jak podkreślają autorzy: „Celem opracowania jest prezentacja i ocena opinii oraz wniosków przedstawianych przez pracodawców, na temat zatrudniania absolwentów uczelni artystycznych. Przez pracodawców rozumiemy w raporcie przedstawicieli instytucji publicznych, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych, którzy rekrutują, zatrudniają i kierują pracą pracowników, kończących uczelnie artystyczne w Polsce. W szczególności, w opracowaniu odnosimy się do procesów rekrutacji artystów, zestawu ich kompetencji posiadanych i pożądanych, jak również luk w zakresie przygotowania do wykonywania określonych zawodów w kontekście obowiązków podejmowanych u pracodawcy”.

Pełen raport dostępny jest TUTAJ.