Ciało – muzyka – performans (Katowice)

muzyka_tagiZakład Estetyki i Zakład Teatru i Dramatu, Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytet Śląski w Katowicach zaprasza w dniach 22-23 października 2015 roku na konferencję naukową Ciało – muzyka – performans.

Jak czytamy w zaproszeniu: „Ciało artysty: dyrygenta, solisty muzyka, aktora, śpiewaka czy performera to ciało poddane muzycznemu rytmowi, ruchowi zaplanowanemu, wpisanemu w reguły sztuki wykonawczej, ale również ciało niezdeterminowane, spontanicznie wolne, w obu przypadkach sprowadzone do chwilowości. Jako podległe wobec instrumentu (a czasem z nim tożsame) może zatracić swoją podmiotowość, a jednocześnie jako oglądane odzyskuje ją na nowo. Jest to też ciało eksponowane, oglądane. Wobec toczących się debat zogniskowanych wokół performatyki organizatorzy konferencji chcą objąć refleksją ciało wykonawcy w sytuacji proscenicznej. W trakcie wykonania podział przestrzeni zostaje wzmocniony lub zakwestionowany, ale z reguły jest umownie zachowany. Wykonawcą nazywamy artystę działającego w tej przestrzeni, jest nim artysta sceniczny, ale również – od czasów malarstwa gestu i działań Fluxusa – artysta sztuk plastycznych, a wraz z powstaniem instalacji interaktywnych, a także dźwiękowych, jest nim interaktor. Chcą w tej szerokiej formule wykonawstwa określić sytuację przestrzenno-czasową ciała wykonawcy, skonfrontować różne typy wykonawstwa, przybliżyć ewolucję konwencji wykonawczych, wydobyć walory jego powtarzalnej jednorazowości, skonceptualizować marginalia”.

Proponowana przez organizatorów tematyka:

– performowanie muzyki versus muzyczność ciała;
– ciało wykonawcy/interaktora – ekspresja wykonania, twarz, gestyka, czasoprzestrzeń ciała, spontaniczność, autentyczność, improwizacja;
– interaktor jako wykonawca – instalacje interaktywne, środowiska dźwiękowe;
– wizualność wykonania – ciało performera jako ekspozytyw, aparycja ciała;
– ciało dyrygenta – style dyrygowania, wizualna gestyka, interakcja, dyrygent jako showman;
– ciało orkiestry – orkiestra jako organiczne dzieło sztuki w ruchu;
– aktorstwo operowe – fizjologia śpiewu, konwencje wykonawcze, relacje z aktorstwem teatralnym i filmowym;
– partytura wykonania w tekście teatralnym/dramatycznym.

Zgłoszenia do 15 czerwca.

Karta zgłoszenia na konferencje dostępna jest TUTAJ.

Facebook

WWW