Degustacja Polski (wywiad w Ruchu Muzycznym)

W marcowym numerze Ruchu Muzycznego (nr 6/2022) ukazała się wywiad ze mną, w którym opowiadam o gustach muzycznych Polaków i stratyfikacji kultury. Swoje analizy opieram przede wszystkim na wynikach projektu badawczego „Dystynkcje muzyczne„, którego głównym celem jest ustalenie, w jakim stopniu styl życia, którego podstawowym wskaźnikiem są gusty muzyczne, jest w Polsce czynnikiem stratyfikacji społecznej.

Link do omawianego numeru RM znajduje się TUTAJ. Poniżej wybrane fragmenty rozmowy:

„Teoria Bourdieu to jedna z takich koncepcji w badaniach stratyfikacji kultury, która jest analitycznie łatwa do sprawdzenia. Autor rzeczywiście bardzo dobrze badane zjawiska zoperacjonalizował, dzięki czemu da się jego hipotezy sprawdzić i i potrakotwać jako punkt odniesienia w dyskusji. My na przykład stwierdziliśmy, że 40% społeczeństwa polskiego nie dotyczą mechanizmy homologii muzycznej. To dużo. (…) Teoria Bordieau umożliwia stawianie ciekawych hipotez, ale stosując ją, bez wątpienia należy pamiętać o jej krytyce. Nie sposób na przykład nie zauważyć odkrytego później omniworyzmu, czyli cechującej niektóre segmenty społeczeństwa kulturowej (i muzycznej) „wszystkożerności”. Ważne są też przemiany sposobów rozumienia aktywności kulturowej. Inne badania pokazały, że wiele osób wpisuje do tej kategorii na przykład uprawianie sportu, a nawet wizytę w centrum handlowym.”