Wokół sztuki społecznej (numer tematyczny czasopisma „Pogranicze”)

wordleW wydawnictwie Uniwersytetu w Białymstoku ukazał się numer tematyczny czasopisma „Pogranicze. Studia społeczne” poświęcony sztuce społecznej. Redaktorką tomu jest Katarzyna Niziołek.

Jak czytamy we wstępie: „Tematem XXVI tomu periodyku „Pogranicze. Studia Społeczne” jest szeroko rozumiana sztuka społeczna. W ten sposób określamy działania artystyczne zorientowane na cele społeczne, w szczególności takie działania, które współtworzą sferę publiczną, zakładają uczestnictwo nie-artystów, realizują ideę demokracji kulturowej. Interesują nas więc różne „pograniczne” praktyki, które z jednej strony są sztuką (choćby ze względu na użyte środki albo udział artystów), z  drugiej są już jednak czymś innym (edukacją, pracą społeczną, badaniem naukowym, działaniem politycznym albo obywatelskim).”

Spis treści

Od redaktora

Tomasz Adamski
„Dlaczego zrobiono to mojej Pippi?”, czyli szwedzki film zaangażowany społecznie

Eliza Urwanowicz-Rojecka
Od sztuki site-specific po sztukę partycypacyjną. Sztuka zaangażowana – wybrane współczesne teorie i praktyki artystyczne

Katarzyna Niziołek
Czy street art jest sztuką społeczną? Kulturotwórczy i obywatelski sens sztuki ulicznej w perspektywie koncepcji społecznych enklaw

Maciej Białous
Praktyki crowdfundingu w sztuce publicznej

Beata Kunat
Pomiędzy sztuką a badaniem naukowym. Etnografia wizualna jako źródło wiedzy o rzeczywistości edukacyjnej

Anna Młynarczuk-Sokołowska
Bliżej odmienności. Twórcza aktywność w międzykulturowej edukacji nieformalnej

Karol Łopatecki
Nowożytna zabawa w Gospodarstwo a współczesne gry fabularne

Katarzyna M. Wyrzykowska
Od kontestacji do estetyzacji życia codziennego. Kilka uwag o znaczeniu i funkcji muzyki w życiu młodzieży

Małgorzata Skowrońska, Radosław Poniat, Maciej Białous
Wielokulturowość a oferta kulturalna. Z badań nad ofertą kulturalną i uczestnictwem w kulturze w Białymstoku

Dyskusja
Oto czym jesteśmy/jesteście – zrozumieć Białystok (na marginesie książki Marcina Kąckiego Białystok. Biała siła, czarna pamięć)

Pracownia Sztuki Społecznej

Wszystkie artykuły dostępne są TUTAJ.