Sztuka, polityka, pieniądze. Sytuacja artysty w świecie współczesnym (Gdańsk)

Obserwatorium Kultury, działające w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku, zaprasza do udziału w interdyscyplinarnej konferencji „Sztuka, polityka, pieniądze. Sytuacja artysty w świecie współczesnym„.

Jak podkreślają organizatorzy: „Chcemy zaproponować praktyczne i teoretyczne spojrzenie na sytuację współczesnych artystów z szerokiej perspektywy: kulturowej, ekonomicznej, społecznej. Wspólnie zastanowimy się nad tym, kim jest współczesny artysta, jak odnajduje się w warunkach ekonomizacji kultury i w jaki sposób miejska polityka kulturalna może wspierać działalność artystyczną. Konferencja ma być przestrzenią dyskusji praktyków i teoretyków współczesnej kultury i sztuki, dlatego przyjmie formułę dyskusji panelowych nad tekstami przygotowanymi przez uczestników”.

Proponowana tematyka wystąpień:

 • Rola artysty w społeczeństwie obecnie – perspektywa zmian
 • Artysta jako zawód – wyzwania, strategie, problemy
 • Rola środowiska artystycznego w kształtowaniu i rozwoju miasta
 • Sposoby wspierania działalności artystycznej
 • Polityka kulturalna a sytuacja artysty
 • Sytuacja ekonomiczna współczesnych artystów
 • Instytucje świata sztuki i ich przemiany
 • Strategie artystów na rynku sztuki
 • Internet a twórczość artystyczna i rynek sztuki
 • Edukacja artystyczna a rynek sztuki
 • Przemiany definicji artysty i twórcy w świetle przemian współczesnej kultury.

Nadsyłanie abstraktów tekstów (do 1500 znaków) i krótkich biogramów do 31 października 2014 (obserwatorium@ikm.gda.pl).

[04.12.14] Program konferencji

WWW