Śpiewająca Polska 2014

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych Śpiewająca Polska 2014.

Pierwszy nabór trwa do 7 marca 2014 r.

Program ma na celu rozwój chórów szkolnych, odnowienie ruchu chóralistyki szkolnej przez dofinansowanie godzin lekcyjnych, organizacji działalności zespołów chóralnych oraz opieki metodycznej nad chórami oraz pedagogami. Program skierowany jest do dzieci i młodzieży.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie: organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury.

Drugi nabór planowany jest na kwiecień 2014.

WWW