Sfera publiczna i sztuka (Warszawa)

logoW Szkole Nauk Społecznych IFiS PAN odbywa się cykl spotkań „Sfera publiczna i sztuka” prowadzonych przez Ewę Majewską (pełen tytuł seminarium: „The public Sphere and art. Ways of engaging in the public sphere, proletarian or counterpublics in Poland 1968-2014”).

Głównym celem kursu jest „prezentacja i omówienie teorii sfery publicznej powstałych w XX wieku na gruncie filozofii politycznej (…) oraz próba zastosowania ich do analizy transformacji politycznej sfery publicznej w Polsce począwszy od lat 60. ubiegłego wieku aż do teraz”.

Zajęcia odbywają się w niedziele w Pałacu Staszica, sala 200 (2 piętro) i prowadzone są w języku angielskim.

Najbliższe spotkanie odbędzie się 25 stycznia. Prof. Paweł Leszkowicz i prof. Tomasz Kitliński będą dyskutowali o queerowych sferach publicznych, queerowej sztuce i filozofii w Polsce.

Planowana jest kontynuacja kursu w roku akademickim 2015/2016.

Ogólne informacje o projekcie

Lista lektury i sylabus

Zapis przeszłych spotkań