Raport o stanie muzyki polskiej (2011)

886_1dd01cf2W 2011 Instytut Muzyki i Tańca opublikował „Raport o stanie muzyki polskiej”, którego głównym celem była próba zdiagnozowania kondycji muzyki polskiej.

Jaki jest kontekst powstania raportu? „Raport o stanie muzyki polskiej był przygotowywany z myślą o prezentacji podczas I Konwencji Muzyki Polskiej w maju 2011 roku w Warszawie, ale jest to także próba zapełnienia olbrzymiej luki, jaka pojawiła się na Kongresie Kultury Polskiej w Krakowie w 2009 roku, podczas którego zabrakło właśnie takiego raportu. W niniejszym Raporcie postaraliśmy się po raz pierwszy w Polsce po 1989 roku dokonać fotograficznego zapisu życia muzycznego, działających artystów i kompozytorów, muzykologów, dziennikarzy, krytyków, instytucji muzycznych i organizacji pozarządowych. Opisujemy system edukacyjny, sposoby finansowania kultury muzycznej, ramy prawne, aktywność artystyczną środowiska, działalność mediów, wydawnictw, firm fonograficznych oraz udział słuchaczy i widzów w życiu muzycznym Polski. Raport składa się z analitycznych części opisowych oraz szeregu tabel i zestawień.

Inicjatorem powstania Raportu jest dyrektor IMIT, Andrzej Kosowski. Koordynatorem merytorycznym i jednym z autorów jest Andrzej Chłopecki, a koordynacją organizacyjną zajęła się Joanna Grotkowska. Wśród pozostałych autorów znajdują się: Maria Baliszewska, Antoni Beksiak, Andrzej Białkowski, Paweł Brodowski, Bartek Chaciński, Marcin Flint, Aleksandra Jagiełło-Skupińska, Maciej Karłowski, Krzysztof Komarnicki, Viola Łabanow, Remigiusz Mazur-Hanaj, Agata Sapiecha, Paweł Sztompke oraz Kamila Stępień-Kutera.”

Tematy poruszone w raporcie:

 • Muzyka współczesna
 • Muzyka alternatywna
 • Muzyka jazzowa
 • Muzyka pop/rock, rynek fonograficzny
 • Muzyka hip-hop
 • Muzyka ludowa od tradycyjnej do folkowej
 • Portale Internetowe
 • Muzyka a taniec
 • Muzyka filmowa
 • Festiwale, konkursy, kursy
 • Edukacja muzyczna
 • Finansowanie, instytucje kultury, ramy prawne
 • Dostępność danych na temat życia muzycznego w Polsce

Pełen raport dostępny jest TUTAJ.

Na stronie IMiTu można zapoznać się też z uwagami do raportu.