Raport „Korzystanie z mediów a podziały społeczne”

Raport Korzystanie z mediów a podziały społeczne

 

Autorzy raportu: Mirosław Filiciak, Paweł Mazurek, Katarzyna Growiec

Zespół badawczy: Mirosław Filiciak, Paweł Mazurek, Katarzyna Growiec, Piotr Toczyski

Komentarze: Mateusz Halawa, Mikołaj Lewicki, Alek Tarkowski, Piotr Toczyski

Jak czytam w opisie projektu: „Raport będący efektem ukończonego w grudniu 2013 r. projektu badawczego „Korzystanie z mediów a podziały społeczne” ma na celu krytyczną rewizję dyskusji o kompetencjach medialnych – i podparcie teoretycznych założeń badaniem empirycznym. Autorzy badania postawili sobie zadanie zestawienia sposobów korzystania z mediów z innymi aspektami życia jednostek, w oczywisty sposób ograniczanych zarówno przez indywidualne predyspozycje, jak i ograniczenia związane z nierównościami społecznymi. Tym samym kompetencje medialne potraktowano nie jako uniwersalny zasób wiedzy i umiejętności, lecz jako rozpatrywane indywidualnie kompetencje w realizacji celów stawianych sobie przez użytkowników mediów”.

 

Mnie szczególnie zainteresowały dwa podrozdziały: 3.1. (Segmentacja Polaków ze względu na różne formy kapitału na danych Europejskiego Sondażu Społecznego 2010) oraz 4.4 (Pomnażanie i konwersja kapitałów).

 

Warty odnotowania (i naśladowania) jest fakt, że Autorzy na stronie z raportem udostępnili również dane z badania ilościowego.

 

Pełen raport do pobrania ze strony Centrum Cyfrowego.