Punkty styczne: między kulturą a praktyką (nie)uczestnictwa (raport)

W repozytorium cyfrowym Instytutu Kultury Miejskiej z Gdańska udostępniono raport z badania „Punkty styczne: między kulturą a praktyką (nie)uczestnictwa”.

Projekt został zrealizowany przez Instytut we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim oraz Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową. Badanie współfinansowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Celem projektu badawczego było „pogłębienie wiedzy o uczestnictwie w kulturze w Polsce –nasycenie obrazu ilościowego (opierającego się na badaniach ankietowych i statystykach publicznych) jakościowymi charakterystykami odnoszącymi się zarówno do uczestników, jak i „nieuczestników” kultury. Cechą podejścia badawczego jest wyjście poza krąg osób aktywnie korzystających z oferty kulturalnej, a objęcie badaniami także osób, które pozostają poza zasięgiem oddziaływania publicznych instytucji kultury. Projekt jest poszukiwaniem „punktów stycznych” pomiędzy pozainstytucjonalnymi praktykami kulturalnymi a ofertami instytucji jako miejsc, w których mogą się spotkać potrzeby kulturalne mieszkańców i działania instytucji kultury”.

Pełen raport dostępny jest TUTAJ.

Strona WWW projektu

Zob. także „Poszerzenie Pola Kultury. Diagnoza potencjału sektora kultury w Gdańsku

Kultura Współczesna 3/2014 Poszerzenie pola kultury. Sektor publiczny wobec zmian