Publikacje z zakresu socjologii kultury na platformie Otwórz Książkę

wordleWakacje to dobry czas na odrabianie zaległości w czytaniu. Każdy ma kilka (lub nawet kilkanaście!) takich książek, które czekają aby w wolnej chwili do nich zajrzeć.

Poniżej przedstawiam wybrane książki z zakresu szeroko pojętej socjologii kultury, do których moim zdaniem warto sięgnąć. Prace umieszczono w wolnym dostępie na platformie Otwórz Książkę.

1969, Z historii i socjologii kulturyAntonina Kłoskowska

1972, Społeczne ramy kulturyAntonina Kłoskowska

1975, Drogi kontrkulturyAldona Jawłowska

1976, Sens teoretyczny a sens empiryczny pojęcia postawy: analiza metodologiczna zasad doboru wskaźników w badaniach nad postawami, Mirosława Marody

1977, Socjologia języka, Zbigniew Bokszański, Andrzej Piotrowski, Marek A. Ziółkowski

1981, Znaczenie – interakcja – rozumienie: studium z symbolicznego interakcjonizmu i socjologii fenomenologicznej jako wersji socjologii humanistycznejMarek A. Ziółkowski

1987, Czas w społeczeństwie: problemy, tradycje, kierunki badańElżbieta Tarkowska

1988, Więcej niż teatrAldona Jawłowska

1991, Znaczenia i wartości społeczne: o socjologii Floriana Znanieckiego, Elżbieta Hałas

1992, Czas w życiu Polaków: wyniki badań, hipotezy, impresje, Elżbieta Tarkowska

1992, Wymiary antropologicznego poznania kulturyWojciech J. Burszta

1993, Badacz społeczny wobec doświadczeniaAnna Wyka

1995, Muzyka w kulturze: wprowadzenie do etnomuzykologii, Sławomira Żerańska-Kominek

1997, Lekcja kryzysu: źródła kulturalizmu Floriana ZnanieckiegoGrzegorz Godlewski

1998, Ład interakcji: studia z socjologii interpretatywnejAndrzej Piotrowski

2001, Symbole w interakcji, Elżbieta Hałas

2001, Rozumieć telewizjęWiesław Godzic

2002, Telewizja jako kulturaWiesław Godzic

2003, Raj oswojony: antropologia nowych ruchów religijnychMarta Zimniak-Hałajko

2004, Różnorodność i tożsamość: antropologia jako kulturowa refleksyjnośćWojciech J. Burszta

2005, Oblicza etniczności: studia teoretyczne i empiryczneJanusz Mucha

2005, Kultury kultury popularnejMarek Krajewski

2011, Konstruktywizm komunikacyjnyMichał Wendland

2012, Kultury prosumpcji: o niemożności powstania globalnych i ponadpaństwowych społeczności fanówPiotr Siuda

2013, Kapitał kulturowy w działaniu: studium światów społecznych BiałowieżyXymena Bukowska et al.

2014, Od obyczaju do mody: przemiany życia codziennego, Joanna Zalewska, Marta Cobel-Tokarska

 

Zob. także 100 Influential Ethnographies  and Anthropological Texts

International Sociological Association: Books of the Century