Jakich archiwów danych jakościowych potrzebujemy? (Warszawa)

Oddział Warszawski PTS zaprasza na spotkanie „Jakich archiwów danych jakościowych potrzebujemy?

W spotkaniu udział wezmą:
Prof. Marek Krajewski (ABŻC/IS UAM)
Dr Filip Schmidt (ABŻC/IS UAM)
Dr Marta Karkowska (ADJ/IFiS PAN)
Dr Piotr Filipkowski (ADJ/IFiS PAN)
Dr Marcin Zieliński (ADS/ISS UW)

Moderacja: dr Piotr Binder (OW PTS, IFiS PAN)

18 stycznia 2018 r., Warszawa, Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72) sala 232 (dawna 242), godz. 16:00.

http://pts.org.pl/adj/

Archiwum Danych Jakościowych IFiS PAN (www.adj.ifispan.pl) pomyślane zostało jako repozytorium cyfrowe gromadzące dane jakościowe wytworzone w badaniach socjologicznych i antropologicznych w ostatnich kilkudziesięciu latach. (…) Oprócz prac stricte archiwizacyjnych, służących zabezpieczeniu i upowszechnianiu ważnego dorobku polskiej humanistyki i nauk społecznych o dużej wartości historycznej, celem projektu jest zainicjowanie dyskusji na temat metodologii badań jakościowych, ich re-analizy i re-interpretacji. Chodzi wreszcie o kształtowanie takiej kultury jakościowych badań społecznych, w której opis, archiwizacja i udostępnienie zebranych danych staje się elementem dobrych praktyk – a z czasem metodologicznym i etycznym standardem. Źródło: http://www.ifispan.pl/archiwum-danych-jakosciowych-przy-ifis-pan/

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym IS UAM (www.archiwum.edu.pl) powołano do życia w 2014 roku w Instytucie Socjologii UAM w Poznaniu. Jego podstawowym zadaniem jest identyfikacja, katalogowanie i chronienie materiałów związanych z badaniem życia codziennego w Polsce w okresie powojennym. Oprócz realizacji tego podstawowego celu, zespół Archiwum prowadzi również prace badawcze nad zgromadzonymi materiałami przede wszystkim po to, by dokonywać rekonstrukcji tradycji analiz codzienności w Polsce, by identyfikować najważniejsze ze szkół wyrosłych wokół tego typu badań, porządkować koncepcje teoretyczne, które one zrodziły. Źródło: http://archiwum.edu.pl/o-projekcie/#0

Archiwum Danych Społecznych działa w ramach Ośrodka Badań Socjologicznych ISS UW (www.iss.uw.edu.pl/osrodki-badan/osrodek-badan-socjologicznych). ADS zostało powołane w 2003 r. w ramach umowy o wspólnym prowadzeniu programu badawczego w zakresie archiwizacji danych społecznych, zawartej między Uniwersytetem Warszawskim a Instytutem Filozofii i Socjologii PAN. Podstawowym celem ADS jest nabywanie, archiwizowanie i udostępnianie danych oraz dokumentacji z wyników badań społecznych realizowanych w Polsce i na świecie. Źródło: http://www.iss.uw.edu.pl/osrodki-badan/osrodek-badan-socjologicznych/