Praktyki kulturowe klasy ludowej (raport)

klludW 2014 roku ukazał się raport „Praktyki kulturowe klasy ludowej” autorstwa Macieja Gduli, Przemysława Sadury i Mikołaja Lewickiego.

Raport podsumowuje badania nad uczestnictwem w kulturze respondentów reprezentujących tzw. klasę ludową, tj. osób wykonujących prace fizyczne (robotników, rolników, wybranych pracowników branży usługowej). Projekt opiera się na metodach jakościowych – przeprowadzono wywiady pogłębione, studia przypadku oraz zogniskowane wywiady grupowe. W publikacji omówiono takie zagadnienia jak dyspozycje „klasy ludowej” (tj. system wartości), sposoby spędzania czasu wolnego oraz ogólny stosunek badanych do różnego rodzaju instytucji kultury (kin, muzeów, domów kultury, bibliotek).

Pełen raport dostępny jest TUTAJ.