Praktyki kulturowe i gusty muzyczne Polaków (wystąpienie na ESA-Arts 2021)

W dniach 9 – 12 marca 2021 roku w Helsinkach (online) odbyła się cykliczna konferencja The ESA Research Network Sociology of the Arts.

Podczas tego wydarzenia w imieniu całego zespołu zaprezentowałam referat zatytułowany „Between East and West – cultural practices and Poles’ musical tastes„.

Głównym celem prezentacji było określenie, w jakim stopniu preferowanie określonych gatunków muzycznych jest związana z pozycją klasową jednostki. Wyniki naszych analiz potwierdzają wcześniejsze ustalenia dotyczące różnych aspektów aktywności kulturalnej, według których rozwarstwienia gustów muzycznych nie można sprowadzić do jednego wymiaru. Efekt klasowy wydaje się mało istotny w preferowaniu popu i rapu, co prowadzi nas do ogólnego wniosku, że stratyfikacja kulturowa nie obejmuje wszystkich form aktywności muzycznej. Według naszych szacunków około 40% dorosłych Polaków może znajdować się poza tym obszarem powiązań. Ponadto okazuje się, że preferencje muzyczne są silnie związane z pochodzeniem społecznym. Wydaje się, że pomimo zastępowania starych wzorców klasowych nowymi, praktyki kulturowe są szczególnie podatne na procesy dziedziczenia wzorców po rodzicach.

Cała prezentacja dostępna jest TUTAJ (pdf).