Pierwszy numer czasopisma „Audiosfera”

muzyka_tagiW 2015 roku ukazał się pierwszy numer czasopisma naukowego „Audiosfera. Koncepcje — badania — praktyki„. Periodyk jest wydawany przez Pracownię Badań Pejzażu Dźwiękowego IK UWr.

Czemu powstało to pismo? W redakcyjny wstępie do pierwszego numeru czytamy: „Internetowy periodyk Audiosfera. Koncepcje – Badania – Praktyki powstaje z inicjatywy środowiska badaczy związanych z działającą od 2009 roku na Uniwersytecie Wrocławskim Pracownią Badań Pejzażu Dźwiękowego. Tworzą ją w większości pracownicy i doktoranci dwóch instytutów naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego: Kulturoznawstwa oraz Muzykologii. Sądzimy, że nasza rozwijająca się od kilku lat owocna współpraca przy projektach badawczych i edukacyjnych może stać się dobrym modelem szerszego współdziałania środowiska naukowego w Polsce w zakresie badań dźwiękowych. Żywimy też nadzieję, że nasze czasopismo zainteresuje i pozyska młodych badaczy, którzy zechcą prezentować w nim wyniki swoich prac oraz nowatorskie koncepcje badań.”

W numerze 1/2015 znalazły się następujące artykuły:

Tomasz Misiak, Konteksty i pytania badań nad dźwiękiem w kulturze współczesnej. Wprowadzenie

Renata Tańczuk, „Pejzaż dźwiękowy” jako kategoria badań nad doświadczeniem miasta

Ewelina Grygier, Muzyka miasta czy muzyka w mieście? Muzyka w otwartych przestrzeniach publicznych Poznania i Wrocławia

Maciej Janicki
, „Mikroskop dla uszu”. O XIX-wiecznym słuchaniu Chopina

Zdzisław Strumidło, Ile kosztuje cisza?

Peter McMurray, Urban Heterophony and the Mediation of Place

Pełen numer pisma dostępny jest TUTAJ.

Redakcja zaprasza do nasyłania propozycji artykułów do numeru poświęconego audiosferze muzeum. Pełne call for papers dostępne jest TUTAJ.