Opera współczesna i teatr muzyczny wobec przemian technologicznych, kulturowych i gospodarczych (Poznań)

W Poznaniu w dniach 15-17 marca 2015 roku odbędzie się konferencja „Opera współczesna i teatr muzyczny wobec przemian technologicznych, kulturowych i gospodarczych”. Gospodarzem wydarzenia będzie Teatr Wielki im. St. Moniuszki w Poznaniu.

Na stronie konferencji czytamy, że jej założeniem: ” (…) jest próba odpowiedzi na pytania: dlaczego warto komponować i wystawiać opery współczesne? Jak oswajać widza z operą współczesną? Jaka jest związana z tym rola nowoczesnej instytucji kultury? Wśród tematów poruszanych przez prelegentów i trakcie dyskusji pojawią się między innymi pytania o rolę i sposób realizacji scenicznej współczesnej opery, wyzwania, przed którymi stają twórcy oraz próba sytuowania tego zjawiska w Polsce i zagranicą. Celem konferencji będzie przede wszystkim przedstawienie wartości kulturotwórczej współcześnie komponowanych i wystawianych dzieł operowych, a także problemów związanych z ich realizacją. Wśród zaproszonych gości znajdują się przedstawiciele polskich i zagranicznych ośrodków akademickich, kompozytorzy, dyrygenci, reżyserzy, menedżerowie, przedstawiciele władz, którym podlegają instytucje kultury.”

Konferencja adresowana jest nie tylko do muzykologów, kompozytorów czy muzyków – jest również ciekawą propozycją nawiązania dialogu z reprezentantami różnych środowisk, zajmujących się problematyką współczesnego funkcjonowania instytucji kultury.

Pełen program konferencji dostępny jest TUTAJ.

Partnerzy wydarzenia: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Adama Mickiewicza, Instytut Muzyki i Tańca, Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.