O socjologii sztuki na XVI Zjeździe Socjologicznym (roboczy program obrad grupy)

13413777_1701402036787997_5205647709928445616_nPodczas tegorocznego Zjazdu Socjologicznego będzie obradowała grupa tematyczna „Socjologia sztuki i muzyki w ujęciu teoretycznym i badawczym„, którą mam przyjemność współorganizować razem z Barbarą Jabłońską i Katarzyną Niziołek.

Cały czas czekamy na zatwierdzenie przez organizatorów zgłoszonego przez nas wykazu referatów, niemniej aby zachęcić do odwiedzenia Gdańska we wrześniu poniżej wklejam roboczy program grupy:

Sesja 1
Prowadzenie: Katarzyna Niziołek
1. P. Możdżyński, EVENTY, PROJEKTY, WALKI W POLU. PRODUKCJA I CYRKULACJA DZIEŁ W POLU SZTUK PLASTYCZNYCH
2. B. Lewicka, IKONY SZTUKI – IKONY (POP)KULTURY. PROBLEM DZIEŁA SZTUKI WOBEC ZJAWISKA PEŁNOŚCI
3. A. Szylar, POZA WIZUALNOŚCIĄ – PYTANIE O ALTERNATYWNE SPOSOBY ANALIZY DZIEŁA SZTUKI
4. K. Łuczaj, REKLAMA JAKO FORMA SZTUKI I SPORT WALKI. POLSKIE SUBPOLE PRODUKCJI REKLAMOWEJ W ŚWIETLE SOCJOLOGII SZTUKI PIERRE’A BOURDIEU
5. K. Stachura, DEMOKRATYZACJA POLA KULTURY A PRAKTYKI BADANIA ARTYSTÓW

Referaty wyłożone
1. K. Kopeć, ZAWÓD ARTYSTA. PRACOWNICY KREATYWNI W DOBIE ELASTYCZNEGO KAPITALIZMU
2. P. Słomska, SPOŁECZNA LEGITYMIZACJA KOPII I POWIELANIA W SZTUCE – SPOSOBY MANIPULACJI NA RYNKU DZIEŁ SZTUKI

Sesja 2
Prowadzenie: Barbara Jabłońska
1. I. Franckiewicz-Olczak, ODBIÓR SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ A DEMOKRATYZACJA KULTURY
2. J. Kaczmarek , MUZEUM JAKO PRZESTRZEŃ SZTUKI, PAMIĘCI I DIALOGU. PRZYPADEK NAJMNIEJSZEGO MUZEUM ŚWIATA
3. J. Anders-Morawska, WSPÓŁPRODUKCJA W MUZYCE – KIEDY ODBIORCA STAJE SIĘ (OD)TWÓRCĄ. STUDIUM PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH INSTYTUCJI DZIAŁAJĄCYCH W POLU MUZYKI
4. M. Lutostański, BRZYDKIE SŁOWA, BRUDNY DŹWIĘK. MUZYKA JAKO PRZEKAZ KSZTAŁTUJĄCY STYL ŻYCIA SUBKULTUR MŁODZIEŻOWYCH
5. P. Kisiel, WSPÓŁCZESNE ZMIANY SPOŁECZNYCH FUNKCJI SZTUKI

Referat wyłożony O. Jankowska, SOUND ART JAKO PRZEJAW EWOLUCJI I ZŁOŻONOŚCI SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ – DEFINICJE, STRATEGIE, RECEPCJA

Sesja 3
Prowadzenie: Katarzyna M. Wyrzykowska
1. E. Niezgoda, SOCJOLOGIA MUZYKI: POMIĘDZY SOCJOLOGIĄ I MUZYKOLOGIĄ. SUBDYSCYPLINA CZY ODRĘBNY OBSZAR BADAŃ?
2. B. Jabłońska, O FUNKCJACH MUZYKI W SPOŁECZEŃSTWIE. WYZWANIA DLA SOCJOLOGII MUZYKI
3. B. Pabjan, SPOŁECZNO-KULTUROWE UWARUNKOWANIA GUSTU MUZYCZNEGO
4. J. Shibata, JAPOŃSKA RECEPCJA MUZYKI FRYDERYKA CHOPINA – MIŁOŚĆ, KONSUMPCJA, KRYTYKA
5. A. Jarynowski, A. Buda, RYNEK FONOGRAFICZNY Z PERSPEKTYWY SOCJOLOGII OBLICZENIOWEJ

Referaty wyłożone
1. R. Miśta, PRZEKAZ WIEJSKIEJ MUZYKI TRADYCYJNEJ W PERSPEKTYWIE TEORII ATRAKCYJNOŚCI KULTUROWEJ
2. M. Osowska, NIE ZA NOS SIĘ WZIĘŁO I NIE ZA NOS SIĘ SKOŃCZY. ŚPIEWACY POGRZEBOWI I ICH ROLA W PRZEKAZIE TRADYCJI

Do końca czerwca obowiązuje niższa opłata zjazdowa. Zachęcam do rejestracji! http://16zjazdpts.pl/