O muzyce na XXXV Zjeździe Naukowym Psychologów

W dniach 18-21 września 2014 roku w Bydgoszczy odbędzie się XXXV Zjazd Naukowych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Poniżej lista wystąpień poświęconych muzyce:

 • Barbara Wojtanowska-Janusz, Problemy psychologiczne uczniów szkół muzycznych z perspektywy psychologa Centrum Edukacji Artystycznej
 • Jarosław Mirkiewicz, Terapia schematów jako paradygmat skutecznych oddziaływań psychoterapeutycznych wśród młodych muzyków
 • Mateusz Migut, Psychologia muzyków a psychologia muzykujących. O uwarunkowaniach nieformalnych aktywności muzycznych (zob. Muzykowanie w Polsce)
 • Patrycja Curyło-Sikora, Psychologiczne uwarunkowania zdrowia u młodzieży uzdolnionej muzycznie
 • Grupa tematyczna nr 14: Świadomość psychologiczna muzyków (Organizatorzy: Julia Kaleńska-Rodzaj, Barbara Kamińska. Dyskutant: Małgorzata Chmurzyńska)
 • Mirosław Dymon, Psychologiczne aspekty interpretacji muzycznej
 • Maria Ligocka, Magdalena Chęć, Agnieszka Samochowiec, Znaczenie nastroju w odbiorze emocjonalnym muzyki przez adolescentów
 • Anna Bazydło, Wpływ muzyki i tańca na nastrój tancerek show dance
 • Elżbieta Masiak, Improwizacja – kreacja – kreatywność. Uruchamianie i wzmacnianie zasobów pacjenta w procesie muzykoterapii improwizacyjnej
 • Ilona Poćwierz-Marciniak, Muzykoterapia jako forma wspomagania kobiet będących w trakcie leczenia niepłodności
 • Agnieszka Łuciuk-Wojczuk,Muzykoterapia w procesie odzyskiwania zdrowia przez pacjentów z chorobami onkologicznymi

Pełen program Zjazdu dostępny jest TUTAJ.