Mury. Diagnoza dynamiki środowiska twórców malarstwa monumentalnego (raport z badań)

raport

Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej (w partnerstwie z Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” oraz Muzeum Współczesnym Wrocław) w 2015 roku zrealizował badanie polskiej sceny muralistycznej (badanie współfinansowane przez MKiDN). Efektem realizacji tego projektu jest raport „Mury. Diagnoza dynamiki środowiska twórców malarstwa monumentalnego„.

Jak czytamy we wstępie: „Raport, który oddajemy w ręce czytelnika, stanowi podsumowanie badań terenowych przeprowadzonych w Gdań- sku, Gdyni, Katowicach, Łodzi, Sopocie, Warszawie i Wrocławiu. Głównym celem tego projektu było ukazanie procesów kształtujących scenę muralistyczną w Polsce, zdiagnozowanie jej problemów, przedstawienie kierunków rozwoju, a wszystko to na podstawie wypowiedzi jej współtwórców. Największe znaczenie miał tu jednak głos samych artystów. Przeanalizowaliśmy szerokie społeczno-instytucjonalne zaplecze specyficznego zjawiska kulturowego, jakim stał się w Polsce mural. Raport pokazuje więc, jak różne grupy postrzegają te same, kluczowe dla sytuacji malarstwa muralistycznego zagadnienia: jak definiują mural, jakie są pozytywne i negatywne aspekty jego obecnej popularności, jak wygląda współpraca rozmaitych środowisk zaangażowanych w tę działalność. Przegląd opinii prowadzi do wielu krytycznych wniosków, ale pozwala też sportretować ów złożony fenomen, jakim jest powstawanie licznych wielkoformatowych malowideł na ścianach polskich miast.”

Pełen raport dostępny jest TUTAJ.