Mój komentarz do wybranych raportów z bazy Obserwatorium Kultury NCK

Pod koniec 2016 roku Staszek Krawczyk przeprowadził wywiady z badaczkami i badaczami kultury, których celem była krytyczna refleksja nad raportami z badań kultury, które znajdują się w bazie Obserwatorium Kultury NCK.

Pełen wykaz komentatorów i raportów znajduje się tutaj.

Mi przypadło w udziale skomentowanie następujących 3 raportów: