Miasto jako dzieło sztuki (Kraków)

Sekcja Socjologii Sztuki PTS LOGOKatedra Socjologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Sekcja Socjologii Sztuki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego serdecznie zapraszają na seminarium naukowe „Spotkania interdyscyplinarne”, w ramach którego prof. dr hab. Jerzy Mikułowski Pomorski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) wygłosi referat pt. „Miasto jako dzieło sztuki”.

Seminarium naukowe „Spotkania interdyscyplinarne” ma charakter cykliczny i jest zaproszeniem ze strony środowiska socjologów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie do interdyscyplinarnej refleksji i dyskusji nad społecznymi i kulturowymi problemami współczesnego świata. Punktem wyjścia do dyskusji są prezentacje dotyczące zagadnień należących do różnych obszarów rozważań, które, jak sądzimy, mają „moc uruchamiającą” dyskusje zgromadzonych przedstawicieli rozmaitych dziedzin nauki.

Seminarium odbędzie się 18 stycznia 2017 r. o godz. 14.00 w sali Senackiej w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27.

Facebook