Kultura od nowa. Badania – Trendy – Praktyka (Gdańsk)

logoW Gdańsku w dniu 18 września 2015 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się konferencja „Kultura od nowa. Badania – Trendy – Praktyka„.

Jak piszą organizatorzy: „Nowe kanały komunikowania, nowe formy medialne, nowe narzędzia twórcze i nowe rodzaje wypowiedzi. Nowe dyskursy, nowe strategie edukacyjne, nowe modele uczestnictwa. Podejmujemy temat działania w kulturze, przyglądając się temu polu od nowa. Dynamiczne zmiany sprawiają, że to, co było nowe wczoraj, dzisiaj jest nieaktualne. Zwracamy uwagę na tematy, motywy, trendy, idee i ich realizacje, które kilka lat temu albo w ogóle nie funkcjonowały w dyskursie publicznym, albo narzędzia budowane na ich podstawie nie istniały.

Nie zamierzamy jednak zastanawiać się głównie nad tym, co jest nowe, od kiedy, do kiedy i co powinno stanowić kryterium wyróżniania nowości. Sięgamy do tematów, które w myśleniu o kulturze, a także prowadzeniu animacji kulturalnej lub edukacji kulturalnej i medialnej, wciąż nie są typowe i nie są szeroko rozpowszechnione. (…)”.

Proponowana tematyka wystąpień:

– edukacja i animacja kulturalna i medialna,
– nowe media a zarządzanie kulturą,
– media i uczestnictwo w kulturze,
– instytucje kultury a działania edukacyjne,
– gry w edukacji i działaniach kulturalnych,
– nowe media a komunikacja w organizacjach kulturalnych i edukacyjnych,
– medialaby, fablaby, hackerspejsy
– nowe modele kulturowej produkcji,
– komunikacja pomiędzy formalnymi i nieformalnymi instytucjami edukacyjnymi i kulturalnymi,
– nowe formy dostępu do wiedzy – idee i działania,
– kultura wizualna, edukacja wizualna – propozycje wdrożeniowe i dobre praktyki,
– edukacja, kultura, mobilność: nowe możliwości, konsekwencje używania narzędzi, dobre praktyki, wyzwania,
– otwarte zasoby edukacyjne, otwarte i wolne oprogramowanie, kreatywne korzystanie z mediów,
– hipermedia i indywidualne środowisko kształcenia,
– rozrywka w służbie edukacji i kultury,
– media społecznościowe, rzeczywistość rozszerzona – konsekwencje dla edukacji i kultury,
– narracje cyfrowe w działaniach kulturalnych i edukacyjnych,
– big data i software studies – nowe wyzwania dla badaczy,
– lifestreaming, lifehacking, self-tracking – nowe modele optymalizacji życia,
– warsztat badaczy kultury – nowe media,
– kulturowe konteksty rozwijania kompetencji cyfrowych (np. w nawiązaniu do prób prowadzenia edukacji programistycznej),
– badania i animacja kultury a cyfrowa humanistyka.

Zgłoszenia abstraktów do dnia 30.06.2015.

Informacja o akceptacji zaproponowanych wystąpień zostanie przedstawiona do 10.07.2015.

Główny organizator: Instytut Kultury Miejskiej

Współorganizatorzy:
Pracownia Edukacji Medialnej IP UG
Zakład Antropologii Społecznej IFSiD UG
Ośrodek Badań i Analiz Społecznych

Facebook

WWW