Kultura i neronauka (Warszawa)

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki zaprasza na konferencję i warsztaty zatytułowane: „Kultura i neuronauka” (25 października 2014, Warszawa).

Jak czytamy w zapowiedzi wydarzenia: „Konferencja Kultura i neuronauka została przygotowana przez Karolinę Wiktor – artystkę wizualną, która w 2009 roku przeszła dwa udary i cierpiała na afazję (zaburzenie mowy spowodowane uszkodzeniem mózgu). „O ogromnym potencjale naszego mózgu dowiedziałam się, rzekłabym, organoleptycznie – tętniak tętnicy kręgowej i dwa udary uświadomiły mi kruchość naszego bytu. Jednocześnie to właśnie choroba pokazała, jak wielkie są braki w edukacji i świadomości społecznej – ucząc się na nowo liter i słów zrozumiałam sens niektórych, jak na przykład <dialog i współdziałanie na rzecz rozwoju społecznego>. Jak górnolotnie by to nie zabrzmiało, widzę w tym sens” – mówi Karolina Wiktor. Stąd pojawił się pomysł konferencji, która łączyłaby neuronaukę z szeroko rozumianą kulturą. Dialog między tymi obszarami trwa, ale jest prowadzony w zamkniętym środowisku i niezrozumiały z powodu nadmiaru hermetycznej terminologii. Chcemy, aby ta konferencja nadała mu znacznie szerszy, otwarty charakter, aby uczestniczyli w nim ludzie kultury, nauki, ludzie zdrowi, ale też niesprawni, bez wyjątku.”

PROGRAM KONFERENCJI:

godz. 10
Otwarcie konferencji: Hanna Wróblewska (dyrektorka Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki)

Dialog. Wykłady otwierające: Zrozumienie, na jakich płaszczyznach się poruszamy

 • Joanna Jeśman (kulturoznawczyni, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie)
  O związkach sztuki z medycyną
 • dr Mateusz Hohol (kognitywista, filozof nauki, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)
  Kultura w kognitywistyce i kognitywistyka w kulturze

Przeciw wykluczeniu społecznemu – inżynieria, projektowanie ergonomiczne

 • prof. Piotr J. Durka (fizyk biomedyczny, neuroinformatyk, Wydział Fizyki UW)
  Przyszłość jest już dzisiaj, tylko nierówno rozłożona. Interfejsy mózg–komputer i technologie asystujące

Przez wirtualny świat do lepszego rozumienia rzeczywistości i nas samych

 • Maciej Skorko (Laboratorium Zaawansowanych Technologii Komputerowych w Psychologii, Instytut Psychologii PAN)
  Wpływ gier komputerowych na sprawność umysłową

przerwa

godz. 16

 • dr Marzena Żylińska (specjalista neurodydaktyki)
  Neuroplastyczność. Jak długo mózg może się zmieniać?

Dialog. Plastyczność mózgu w teorii i praktyce na podstawie różnego doświadczenia

 • prof. Małgorzata Kossut (neurobiolog, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN)
  Neuroplastyczność
 • Karolina Wiktor (artystka wizualna, autorka książki Wołgą przez Afazję)
  Rajd po afazji. Meta – konferencja Kultura i neuronauka

Dialog. Terapia/aplikacja, czyli różne sposoby powrotu do językowych umiejętności

 • Abi Roper (współautorka GeST – Computer Gesture Therapy Tool dla osób z afazją)
  Rehabilitacja komputerowa – afazja włącza się do rozmowy
 • Marcin Wichrowski (Katedra Multimediów, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych)
  Rola multimediów i aplikacji mobilnych w poprawie jakości życia afatyków

Dialog. Pasja, aktywność fizyczna i rozumienie chorego ciała

 • Przemysław Chruścielewski (współtwórca filmu Deep Love)
 • Joanna Zajączkowska (Fundacja Aktywnej Rehabilitacji)

godz. 20
projekcja filmu Deep Love, reż. Jan P. Matuszyński, Polska, 2013, 84 min (sala multimedialna).

 

Szczegółowy program warsztatów i wykładów dla dzieci i rodziców dostępny jest TUTAJ.

 

WWW