Kto słucha muzyki klasycznej, a kto disco polo? (audycja w radiu TokFM)

Na początku sierpnia byłam gościem w programie Cezarego Łasiczki w radiu TokFM. W audycji prezentowałam wybrane wyniki z badania ilościowego zrealizowanego w ramach projektu badawczego Dystynkcje muzyczne. Gust muzyczny i stratyfikacja społeczna a procesy kształtowania się stylów życia Polaków. Punktem wyjścia do dyskusji były dwa podejścia do badania gustów muzycznych i stratyfikacji społecznej: (1) To jakiej muzyki słuchasz zależy od twojej pozycji w strukturze społecznej; (2) Kategoria respondenta (tj. jego wykształcenie, wykonywany zawód itd.) wpływa na docenianie jednych gatunków i deprecjonowanie innych, np. nasze badanie pokazało, że osoby dobrze wykształcone lubią rocka, co sprawia, że ich wysoka pozycja społeczna dowartościowuje ten gatunek muzyczny (zob. „Who is ‚high’ and who is ‚low’ in musical tastes? Stratification inside cultural ‚repertoires’„.).

Z nagraniem audio audycji można się zapoznać TUTAJ.