Konkurs prac doktorskich dotyczących muzyki polskiej

Instytut Muzyki i Tańca zaprasza do udziału w konkursie prac doktorskich dotyczących muzyki polskiej. Celem konkursu jest promocja i popularyzacja osiągnięć naukowych dotyczących muzyki polskiej, a także zachęta do podejmowania badań związanych z muzyką polską w środowiskach akademickich. 

Do konkursu mogą być zgłoszone prace doktorskie obronione w okresie od 1 stycznia 2010 roku do dnia przyjmowania zgłoszeń, które spełniają następujące kryteria:

a)         ich przedmiotem jest muzyka polska;

b)         nie dotyczą problematyki wykonawczej dzieła muzycznego;

c)         są zgodne z metodologią postępowania naukowego w humanistyce.

Prace należy nadsyłać na adres Instytutu Muzyki i Tańca (Aleksandra Fredry 8, 00-097 Warszawa). Termin nadsyłania prac upływa 30 listopada 2020 roku.

Więcej informacji jest dostępnych TUTAJ.